Composition:

    Clobetasol Propionate IP 0.05%w/w

    Neomycin Sulphate IP 0.5%w/w

    Clotrimazole IP 1.0%w/w

    Chlorocresol IP 0.1%w/w

Packing : 16gm

Used in: Eczema, Psoriasis, Dermatitis, Itching

FUNGIKIND-GM / Clobetasol, Neomycin & Clotrimazole Cream

₹50.00Price